Ana Sayfa

Akhisar Zeytini Coğrafi İşaret Akhisar Zeytin Firmaları

AKHİSAR ZEYTİNİ

Zeytin ve Zeytin Çeşitleri
Zeytinin Faydaları
Zeytinin Tarihçesi
Zeytin Ağacı
Zeytin Yaprağı
Zeytin Hasadı
Zeytin İstatistikleri
Zeytin Efsaneleri
Zeytinyağı
Akhisar Zeytinyağı
Zeytinyağının Faydaları
Zeytin Hastalık-Zararlıları
İletişim
Gemlik Zeytini
Zeytin istatistikleri sayfamızda ülkemizin ve dünya zeytin sektöründe önde gelen ülkelerin piyasa rakamları yer almaktadır. Rakamların tamamı resmi rakamlar olup kesin verilerdir.
Dünya üzerinde 38 ülkede zeytin üretimi yapılmaktadır. Bu ülkelerin 30 tanesi kuzey yarımkürede 8 tanesi ise güney yarım kürededir. Kuzey yarımkürede yapılan üretimin % 95 i Akdeniz havzasında yapılmaktadır.
Ülkemizin 81 ilinin 36 sında zeytin üretimi yapılmaktadır. Üretimin yaklaşık olarak %48.9 u Ege Bölgesinde, % 25.9 u Marmara Bölgesinde %20.1 i Akdeniz Bölgesinde, %4.9’u Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve %0.2 si de Karadeniz Bölgesinde yapılmaktadır.
2009 yılında dünya zeytin rekoltesi yaklaşık 18 milyon tondur. Bu rekoltenin % 98'i Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde gerçekleştirilmiştir. Üretimin büyük kısmı İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, Tunus, Suriye, Fas, Portekiz, Fransa ve Cezayir gibi önemli üretici ülkeler tarafından gerçekleştirilmiştir.
Zeytin sektörü ülkemiz ekonomisinde oldukça önemli bir yer tutmakta olup ekonomik ve toplumsal değeri gün geçtikçe daha da artmaktadır. Zeytin ve Zeytinyağı sektöründe üretim aşamasında 420.000 zeytin – zeytinyağı sanayinde 55.000, pazarlama aşamasında 25.00 aile olmak üzere toplam 500.000 aile doğrudan gelir sağlamaktadır. Bu rakam gün geçtikçe daha da artarken Zeytin Anayurdu Akdeniz coğrafyasında milyonlarca aileye dolaylı ve doğrudan gelir sağlamaktadır.
2009 yılında ülkemizde üretilen zeytin miktarı 1 290 654 tondur. Üretilen miktarın 389.120 tonu sofralık 737.244 tonu da yağlık olarak değerlendirilmiştir. Yağlığa ayrılan miktardan 147.491 ton zeytinyağı elde edilmiştir. Üretim miktarı göz önüne alındığında ülkemiz Dünya "zeytin" üretimine yaklaşık % 10 Dünya "zeytinyağı" üretimine ise % 5 oranında katkı sağlamıştır.
Ülkemiz Dünya zeytin üretimi yapan ülkeler arasında ağaç varlığı yönünden 5. sırada, zeytin üretimi yönünden ise 4. sıradadır. Ülkemizde ağaç başına verim önümüzde bulunan ülkelere göre oldukça düşüktür. Ülkemizde ağaç başına 9–10 kg zeytin alınırken, bu miktar İspanya’da 25 kg, İtalya’da 30 kg civarındadır. Buna bakım -budama-ilaçlama-hasat esnasında yapılan yanlış uygulamalar neden olmaktadır. Aynı zamanda üretimde yaşanan istikrarsızlıklar ülkemizin bu alanda ön plana çıkmasını olumsuz etkilemektedir.
2010–2011 yılında zeytinyağı üretiminin Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (IOOC) değerlendirmelerine göre 2009–2010 yılına göre bir miktar artış göstermesi beklenmektedir. (IOOC) değerlendirmelerine göre 2010–2011 yılında İspanya’da 1.400.000 ton, Yunanistan’da 336,000 ton (+ % 5), Suriye’de 193,500 ton, Ülkemizde 160,000 ton (+ % 9), Tunus’da, 120,000 ton (- %20), Cezayir’de 60,000 ton (+ % 126 ), Arjantin’de 17,500 ton (+ % 9), İsrail’de 9,000 ton ( + % 157), İran’da, 8,000 ton (+ % 50 ), Arnavutluk’ta 7,000 ton (+ % 40) ve Fransa’da 6,000 ton zeytinyağı üretimi gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.
Ülkemiz kişi başına zeytinyağı tüketiminde dünya ortalamasının oldukça gerisindedir. Ülkemizde kişi başına zeytinyağı tüketimi ülkemizde 1 kg iken bu oran Yunanistan'da; 21 kg, İtalya'da; 11 kg, İspanya'da 10 kg, Tunus'ta 10 kg, Suriye'de 6.2kg, Portekiz'de 5 kg. dır
2010 – 2011 döneminde ağaç başına 9.30 kg. zeytin alınması, mevcut ağaçlarla oranlandığında 1.074.598 ton zeytin elde edilmesi beklenmektedir. Elde edilen zeytinin 304.477 ton’unun sofralık,771,492 ton’unun ise yağlık olarak ayrılacağı, yağlığa ayrılan zeytinlerden toplam 160,413 ton zeytinyağı elde edilmesi beklenmektedir Üretilen yağın 100.000 tonunun yurtiçinde tüketilmesi beklenirken, 61.000 tonunun ihraç edilmesi beklenmektedir.
Ülkemizde Ege ve Marmara Bölgesinde Zeytinyağı rekoltesi, 114.664.00 ton, sofralık zeytin rekoltesi’nin ise 210,143.00 ton olarak gerçekleşmiştir. Üretilen zeytinyağı miktarının ülkemiz yüzdesi içerisindeki oranı % 72 dir.
2009 yılında ülkemizde üretilen zeytinin % 65.55'i yağlık. % 34.45'i sofralık olarak değerlendirilmiştir.
Ülkemiz 01.01.2009–31.12.2009 tarihleri arasında siyah zeytin ihracatından 2.656.554,0610 dolar gelir elde etmiştir. Aynı dönemde yeşil zeytin ihracatından ise 13.279.041,9900 dolar gelir elde etmiştir. 2009 yılında zeytinyağı ihracatından elde edilen gelir ise 84.198.956,8500 dolardır.
Ülkemizin son yıllarda sıvı yağ ithalatına ödediği para 2.500.000.000 dolardır.
2009 yılında zeytin üretimin % 55.2l'i Ege Bölgesi'nde. % 26.23'ü Doğu Akdeniz Bölgesinde, % 14.65'i Marmara Bölgesinde ve % 3.90'ı diğer bölgelerde yapılmıştır.
Ülkemizde 2010 yılı istatistiklerine göre 158.782.907 adet zeytin ağacı mevcuttur. Bu ağaçların 115.506.647 adedi meyve veren yaşta, 43.276.260 adedi ise meyve vermeyen yaştadır.
Dünya zeytin üretiminde İspanya lider konumundadır. Onu sırasıyla İtalya, Yunanistan, Türkiye takip etmektedir.
Ege Bölgesinde Zeytin Ağaç Sayısı ve Üretim Miktarı (2009)
İller

Ağaç Sayısı (Adet)

Ağaç Başına Verim (Kg)

Sofralık Veya Yağlığa Ayrılacak Zeytin Miktarı

Z.Yağı Dane Oranı (%) Toplam Z.Yağı Verimi (Ton)
Meyve Veren Meyve Vermeyen Toplam Sofralığa Ayrılan Miktar Yağlığa Ayrılan Miktar Toplam Zeytin Verimi
Aydın 21.710.646.00 2.572.275.00 24.282.921.00 6.60 37.210.00 105.749.00 142.958.00 19.60 20.737.00
Ç.Kale 4.476.547.00 725.050.00 5.201.597.00 14.00 6.752.00 55829.00 62.581.00 20.83 11.673.00
Denizli 581.358.00 635.928.00 1.217.286.00 22.90 7.643.00 5.650.00 1.293.00 20.00 1.130.00
İzmir 14.154.970 3.604.090 17.759.060.00 5.90 8.955.00 74.514.00 83.468.00 20.00 14.965.00
Manisa 9.941.050.00 9.724.584.00 19.665.634.00 19.70 101.844.00 94.097.00 195.940.00 17.24 16.178.00
Muğla 13.544.649.00 1.567.979.00 15.112.628.00 4.70 5.400.00 58.043.00 63.442.00 20.00 11.609.00
Toplam 64.409.220.00 18.829.906.00 83.239.126.00 12.30 167.804.00 393.882.00 561.682.00 19.61 76.292.00
Türkiye'de Bölgelere Göre Zeytin Ağaç Sayısı ve Bölgesel Oranı (2009)
Bölgeler Dikim Alanı (ha) Ağaç Sayısı (Adet) Ağaç Sayısına Göre Bölgesel Oran (%)
Meyve Veren Meyve Vermeyen Toplam
Ege 416.195.63 64.409.220.00 18.829.906.00 83,239.126.00 55.21
Doğu Akdeniz 197,702.81 20,204,490.00 19,336,073.00 39,540,563.00 26.23
Marmara 110.461.22 20,418.948.00 1,673,297.00 22,092.245.00 14.65
Diğer 29,397.80 2.587.439.00 3,292,122.00 5.879,561.00 3.90
Toplam 753,757.46 107,620,097.00 43,131,398.00 150,751,495.00 99.99
Türkiye'de Bölgelere Göre Zeytin Ağaç Sayısı Oranı (2009)


© 2011